Informacje o ubezpieczeniach

Żyjemy coraz szybciej i aktywniej. Często nie myślimy, że może spotkać nas coś złego, jak np. kolizja na drodze, zalanie, kradzież, czy choroba podczas zagranicznych wakacji … Dopiero po szkodzie pomyślimy – „A mogłem się ubezpieczyć!”
Dlatego nie czekajmy aż coś nam się przytrafi. Tylko zawczasu wykupmy polisę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia dla osób prywatnych

Wśród nich najczęściej poszukiwane ubezpieczenia komunikacyjne. Dla Klientów indywidualnych, posiadamy szereg ubezpieczeń z większości liczących się na rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W grupie tych ubezpieczeń możemy wymienić miedzy innymi ubezpieczenia:

 • Odpowiedzialności Cywilnej.
 • Auto Casco.
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Assistance.
 • Ochronę Prawną.
 • Szyb Pojazdu.

Poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi, chcemy zaprezentować kolejną bardzo ważną choć jeszcze nie tak popularną grupę ubezpieczeń mieszkań i domów. W grupie tej znajdziemy ubezpieczenia:

 • Od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Od kradzieży z włamaniem i dewastacją.
 • Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Ochrony Prawnej.

Kolejną grupą są ubezpieczenia podróżne z gama ubezpieczeń im towarzyszących.

 • Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Ubezpieczeniem Pomocy w podróży Assistance.
 • Ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczeniem Bagażu Podróżnego.
 • Ubezpieczeniem Sprzętu Narciarskiego.
 • Ubezpieczeniem zwrotu kosztów odwołania podróży.

Ubezpieczenia dla firm

Oferta Ubezpieczenia dla klientów Biznesowych to między innymi:

 • Pakietowe Ubezpieczenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenia Mienia od Ognia
 • Ubezpieczenie mienia od Kradzieży
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (obowiązkowe, dobrowolne, zawodowe)
 • Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego
 • Ubezpieczenia Gwarancji Finansowych
 • Ubezpieczenia Pracownicze
 • oraz wiele innych

Celem poznania dokładnej oferty ubezpieczeń oraz zniżek jakie możemy Państwu zaoferować, decydując się na ubezpieczenie firmy w naszej firmie, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, osobiście lub telefonicznie.

Pozostaw odpowiedź