Gdyby kózka nie skakała…

Bardzo często nam się zdarza myśleć, że nic złego nie może nas spotkać. Jeżeli tylko będziemy uważni i ostrożni to na pewno wszelkie wypadki nas ominą. Jest też spora grupa osób, o których możemy spokojnie powiedzieć, że czarnowidztwo to Ich natura, i że niebezpieczeństwo i wizja większego czy mniejszego wypadku czai się za każdym rogiem.

Zarówno jednym, jak i drugim gorąco polecamy zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli tzw. NNW.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określa umowa ubezpieczenia.

Świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku:

 • zgon,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • dzienne świadczenie szpitalnel
 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • całkowita i trwała utrata zdolności do wykonywania pracy.

W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych istnieje jeszcze możliwość rozszerzenia świadczeń o  świadczenia z tytułu chorób, takich jak np.: wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu lub wystąpienie nowotworu złośliwego sutka lub prostaty, jak również rozszerzenie o:

 • wyczynowe uprawianie sportów
 • uprawianie sportów podwyższonego ryzyka
 • wykonywanie zawodów podwyższonego ryzyka.

Koszty leczenia i rehabilitacji obejmują zwrot udokumentowanych kosztów lub organizację i pokrycie kosztów usług, realizowanych na terytorium Polski, niezbędnych z medycznego punktu widzenia, jeżeli Ubezpieczonemu należne było równocześnie świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Koszty te obejmują:

 1. porady, wizyty lekarskie, badania, zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia;
 2. transport środkiem publicznym (z wyłączeniem transportu lotniczego) lub transport specjalistyczny, jeżeli istnieje konieczność jego zastosowania z powodów medycznych;
 3. niezbędne lekarstwa, środki opatrunkowe;
 4. rehabilitacje w wyspecjalizowanych placówkach medycznych oraz na oddziałach rehabilitacyjnych w szpitalach;
 5. środki pomocnicze, protezy, sprzęt rehabilitacyjny (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego AGD i RTV), wózki inwalidzkie, przedmioty ortopedyczne oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, implantów i implantacji;
 6. przeszkolenie zawodowe inwalidów.

Odszkodowanie wypłacane jest najczęściej po zakończeniu leczenia, albo na podstawie przedstawionej przez Ubezpieczonego dokumentacji medycznej lub po odbyciu przez Ubezpieczonego wizyty przez tzw. komisją lekarską zorganizowaną przez dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ważna rzeczą jest również fakt, że odszkodowanie z tytułu NNW należy nam się z każdej posiadanej przez nas polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli np. ubezpieczenia przy tzw. „grupówce” w zakładzie pracy, polisy zawartej przy ubezpieczeniu domu, czy też dziecka z polisy wykupionej przy okazji ubezpieczenia w szkole itp.

Warto zatem zatroszczyć się o dobre ubezpieczenia NNW.

I tutaj info o trwającej do końca marca promocji w ERGO HESTII na NNW.