Jestem posiadaczem samochodu…

Posiadanie własnych czterech kółek to nie tylko przyjemność jazdy. Jako właściciel mam też pewne obowiązki, w tym m.in. posiadanie aktualnych badań technicznych pojazdu.

W połowie listopada w życie weszły zmiany w sposobie przeprowadzania badań technicznych. Mają one uszczelnić system i uniemożliwić uzyskiwanie pieczątek kontroli technicznej dla samochodów, które nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa.

Co zmienia się dla kierowcy?

  1. diagnosta poprosi nas o należność za badanie już na początku diagnostyki – jeśli wynik będzie negatywny, pieniądze nie będą zwracane.
  2. diagnosta na początku badania pobierze dane na temat samochodu i historii jego przeglądów z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  3. diagnosta będzie miał również obowiązek wykonać zdjęcie pojazdu – będzie ono dowodem na to, że samochód rzeczywiście był na badaniach
  4. diagnosta ma również obowiązek wpisywać informacje na temat przeglądów, które zakończyły się negatywnie i kody usterek, które o tym zdecydowały – jeśli więc kierowca pojedzie samochodem, który nie zaliczył badania, na inną stację, diagnosta zobaczy informację o tym, że wcześniej w innej placówce badanie zakończyło się negatywnie.

Sam zakres badań, jakim poddawane są pojazdy, nie uległ zmianie.

Obowiązek opon zimowych

Obowiązek opon zimowych funkcjonuje w wielu państwach Europy. W Polsce nadal nie. Do warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych ustawiają się już jednak kolejki kierowców wymieniających letnie opony na zimowe. Nic dziwnego. Synoptycy straszą nadchodzącymi niskimi temperaturami i opadami śniegu już nie tylko w górach, ale w całej Polsce.

Gdybyśmy jednak wybierali się za granicę warto znać listę państw, w których jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa w wybranych miesiącach:

Austria – tylko w razie wystąpienia warunków typowo zimowych w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia,

Czechy – od 1 listopada do 30 kwietnia (w razie wystąpienia lub prognozy nadejścia warunków typowo zimowych) i w tym samym okresie na drogach oznaczonych specjalnym znakiem,

Chorwacja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, chyba że w okresie od końca listopada do kwietnia wystąpią warunki typowo zimowe na drodze,

Estonia – od 1 grudnia do 1 kwietnia, dotyczy to również turystów. Okres ten może ulegać wydłużaniu lub skrócaniu w zależności od warunków panujących na drodze,

Finlandia – od 1 grudnia do końca lutego (także dla turystów),

Francja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, wyjątek stanowią tereny Alp Francuskich, w których bezwzględnie należy wyposażyć samochód w opony zimowe,

Litwa – od 1 listopada do 1 kwietnia (także dla turystów),

Luksemburg – obowiązek stosowania opon zimowych w razie wystąpienia warunków drogowych typowo zimowych (dotyczy również turystów),

Łotwa – od 1 grudnia do 1 marca (przepis ten dotyczy również turystów),

Niemcy – tzw. sytuacyjny wymóg posiadania opon zimowych (w zależności od panujących warunków),

Słowacja – tylko w razie wystąpienia szczególnych warunków zimowych,

Słowenia – od 15 października do 15 marca,

Szwecja – w okresie od 1 grudnia do 31 marca (także dla turystów),

Rumunia – od 1 listopada do 31 marca.