JESIEŃ JUŻ….

Czy nam się  to podoba czy nie pogoda coraz mniej rozpieszcza. Temperatura – szczególnie w nocy – spada już w okolice 0 stopni Celsjusza. Czas – aby sezon grzewczy uznać za otwarty… Czy jednak pamiętamy. 

Ubezpieczamy dom lub mieszkanie. Aby spać spokojnie ubezpieczamy się od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży i – jako świadomy Klient – również w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Czy samo wykupienie polisy to wszystko, aby uchronić się np. przez ryzykiem pożaru? Okazuje się, że nie. Jako Właściciel domu/budynku mamy do spełnienia kilka obowiązków. Musimy bowiem pamiętać, że nieznajomość prawa i przepisów nie zwalnia nas z obowiązku stosowania się do nich. Bo jak spotka nas szkoda to może się okazać, że Ubezpieczyciel za brak dopełnienia poniższych obowiązków obniży nam wypłatę odszkodowanie, a tego przecież nie chcemy.

O część rzeczy możemy zadbać sami, część obowiązków musimy realizować przy pomocy uprawnionych fachowców. Jak zatem wygląda ta nasza lista obowiązków:

Czynności realizowane przez uprawnione osoby:

  • co najmniej raz w roku czeka nas okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych                        i wentylacyjnych)
  • okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – co najmniej raz na 5 lat
  • sprawdzenie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem – co najmniej raz na 4 lata

Czynności realizowane samodzielnie przez Właściciela domu/budynku:

  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy

Dobre praktyki Właściciela domu/budynku:

  • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dachu domu/budynku – regularna kontrola kotłów centralnego ogrzewania
  • dbanie o stan otoczenia domu/budynku i porządek na posesji, a także wokół nich
  • posiadanie niezbędnej dokumentacji domu, m.in.: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, wszystkie protokoły odbiorów częściowych i końcowych, dokumentację budowy, pozwolenie na użytkowanie oraz dokumenty z przeglądów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)