Ubezpieczenie AC nie musi być drogie

Posiadanie samochodu w gospodarstwie domowym stało się już praktycznie standardem. Powiem więcej powoli standardem staje się fakt, że w domu są dwa a nawet trzy samochody. Ich zakup – szczególnie jeżeli mamy do czynienia z pojazdami kilkunastoletnimi – nie stanowi większego problemu i bardzo dużego obciążenia dla domowego budżetu.

Problem jednak pojawia się w momencie szacowania kosztów utrzymania tego pojazdu, a w szczególności składki za jego ubezpieczenie. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, że roczna składka ubezpieczenia OC komunikacyjnego wynosiła połowę lub nawet więcej ceny zakupu pojazdu. W takich momentach bardzo często właściciel samochodu decyduje się  tylko na zakup ubezpieczenia obowiązkowego rezygnując z ubezpieczenia dobrowolnego AC. Wówczas w przypadku np. tzw. szkód parkingowych, czy też zderzenia ze zwierzęciem lub kradzieży pojazdu Klient musi sobie radzić sam i z własnej kieszeni pokryć koszty naprawy pojazdu lub zakupu nowego. A przecież koszt ubezpieczenia AC nie zawsze musi być bardzo wysoki. Tym bardziej, że wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje różne warianty AC. Różne pod kątem zakresu, jak i ceny. Bardzo dobrym przykładem wariantów tego typu ubezpieczenia jest AC oferowane przez ERGO HESTIĘ.

Wariant I – ubezpieczenie od utraty pojazdu w wyniku kradzieży, czy też tzw. szkody całkowitej (o szkodzie całkowitej mówimy wtedy kiedy koszt naprawy pojazdu po szkodzie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody).

Wariant II – ubezpieczenie od utraty i uszkodzenia pojazdu, ochrona od kradzieży, szkody całkowitej oraz szkody częściowej w wyniku np. zderzenia się pojazdów, wandalizmu, pożaru, nagłych działań sił przyrody itp.

Wariant III – all risk, czyli ochrona od wszystkich zdarzeń, poza drobnymi wyjątkami.

Naprawdę jest w czym wybierać na rynku i nie należy bać się kupować ubezpieczenia AC myśląc, że jest to bardzo drogie ubezpieczenie. Jeżeli raz spróbujesz to będziesz już zawsze ubezpieczał swój samochód w pakiecie.

Wszystkich chętnych, chcących dodatkowo ubezpieczyć pojazd, zapraszamy do kontaktu z Centrum Ubezpieczeniowym „Premium” w Tychach oraz Lędzinach. Nasi doradcy z pewnością przygotują kilka wariantów oferty, która zabezpieczy dodatkowo Państwa pojazd i niekoniecznie wiązać się będzie z dużym wydatkiem.